top of page

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Strona www.oknoprof.pl jest obsługiwana przez firmę Z.P.H.U. Romar s.c. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakichkolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

1. Prawa autorskie

Treść strony internetowej OKNOPROF chroniona jest prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych.
Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

2. Znaki handlowe

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność Z.P.H.U. Romar s.c.
Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma Z.P.H.U ROMAR s.c. nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie prawa posiadacza.

3. Polityka prywatności

Z.P.H.U. Romar s.c. chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administrator danych osobowych:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Romar s.c.
Elizy Orzeszkowej 28
42-100 Kłobuck

Dane osobowe to informacje, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę
Na niektórych podstronach naszej strony internetowej, Z.P.H.U. Romar s.c. będzie gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak: imię, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Niniejsza polityka prywatności będzie stanowić podstawę do wykonywania jakichkolwiek działań związanych z wykorzystywaniem Państwa danych oraz ich przetwarzaniem.
Z.P.H.U. Romar s.c. dba przede wszystkim o to, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych, starając się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych.

W szczególności zwracamy uwagę na bezpieczeństwo w zakresie poniższych kwestii:
– korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących
– stosowanie ochrony hasłem;
– żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz
– ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku DAKO jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków. Ponadto DAKO może gromadzić Państwa dane osobowe:

 • podczas tworzenia internetowego konta użytkownika;

 • przy składaniu zamówienia;

 • przy zamawianiu newslettera;

 • w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;

 • w przypadku wypełniania ankiety;

Romar będzie jednocześnie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub w stosownych przypadkach dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

Cele wykorzystywania danych osobowych
Wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach.
Romar ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”):

 • zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem strony,

 • zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera,

 • obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej,

 • badania i analiza rynku oraz klientów, produktów i usług Romar,

 • ułatwienie Romar oceny produktów i usług firmy, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;

 • dokumentacja wewnętrzna,

 • marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem Romar Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach,

 • organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych,

 • rekrutacja.

Ujawnianie danych osobowych
Romar nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:

 • przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom Romar świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu Romar

 • nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków Romar związanych ze stroną internetową;

 • jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów Romar, jej klientów bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

Jako użytkownicy, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pomocą narzędzi, które sprawiają, że informacje te stają się widoczne dla innych osób są przez te narzędzia publicznie udostępniane. Należy o tym pamiętać i postępować z rozwagą i ostrożnością, kiedy przekazują Państwo informacje za pomocą takich narzędzi.
W każdym przypadku, gdy Romar ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Marketing bezpośredni
Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez Romar Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach Romar.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta.

4. Pliki cookies

Romar wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z nasza stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. DAKO zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu identyfikacji użytkownika.
Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić www.allaboutcookies.org.

5. Odpowiedzialność
Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże Romar nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze strony internetowej oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. Romar zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.
Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy Romar nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę Romar.
Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Romar nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Romar.
Firma Romar nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: info@oknoprof.pl lub na adres firmy: Z.P.H.U. Romar s.c.., Jana Kochanowskiego 71, 42-100 Kłobuck.

 

 • Facebook
bottom of page